Car rental in Dubai

اجاره ی خود رو یک تمایل شخصی برای مهاجران و گردشگران می باشد افرادی که به دنبال ثبت شرکت، گرفتن اقامت یا سرمایه گذاری در دبی هستند تا قبل از گرفتن اقامت می توانند از گواهی نامه ی بین المللی استفاده کنند. اما پس از دریافت اقامت کشور امارات استفاده از گواهی نامه ی رانندگی بین المللی جرم محسوب می گردد و شامل جریمه می شود. همچنین گردشگرانی که به قصد تفریح به دبی سفر می کنند و گواهی نامه ی خود را در کشور مبدا ترجمه کرده اند طبق قوانین دبی امکان رنت خودرو برایشان امکان پذیر است.

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر در مورد رنت خودرو با ما، عقیلی بیزنس منجمنت ارتباط برقرار کنید.

dubai marina car

اجاره ی خود رو در کشور مقصد یک امتیاز طلایی می باشد. زیرا عدم اتلاف در وقت و هزینه های سنگین کرایه تاکسی برای این افراد بسیار مهم است. در حال حاضر که عصر ارتباطات و تکنولوژی می باشد با استفاده از گوگول مپ به راحتی و از روی نقشه می توان به مکان مورد نظر از کم ترافیک ترین مسیر دست یافت. افراد توسط خودروی شخصی که اجاره کرده اند به راحتی به تمام امور اداری و تفریحی خود خواهند رسید.

البته افرادی که اتومبیل اجاره می کنند باید با قوانین و مقررات راهنمای و رانندگی کشور مقصد کاملا آشنای داشته باشند تا از جرائم و يا خطرات احتمالی حین رانندگی در امان باشند.

share :

twitter
Telegram
Whatsapp

Related posts

English (UK)